Sven-Erik´s Site
Folkbibeln som ljudbok Sven Reichmann Jesu släkttavla Biblisk tidslinje Vedermödan/Krisberedskap
Jewish news one
Jesus hold my hand
Glory to his name
BE FÖR VÅRT LAND Undrens Gud Den yttersta tiden
Birsta Webchurch
Tidstecken
Nyandligheten infiltrerar kristenheten Hedendom i kyrkan? Profetior Villoläror
Bibliska_bevis Torgbröderna
Guds rike består inte i ord utan i kraft God´s plan of salvation /
God´s loveletter

David Wilkerson
Två skördar
Born Again
Debka file

Aletheia
Varning för Yoga
Paul Washer

Vetenskap, ursprung & skapelse
Katolicismen i Bibelns och historiens ljus

David Wilkerson
David Wilkerson
Ja till livet

Söndag hela veckan
Bibelfdrågan Kristendomens historia StreetChurch/

Bibelfokus
Jesusbutiken
Open Doors
Grundtexten Kristi återkomst

Times Square Church Carter Conlons vittnesbörd

Carl Olof Rosenius
Farliga doktriner

Tidens tecken
Buss mission

Jesus kommer snart
Kungadömmets vind
Att höra Guds röst

Reform.bibeln
Nya test
1 Mosebok
2 Mosebok
3 Mosebok
4 Mosebok
5 Mosebok

Flammor
Pastor Brian
Leonard Ravenhill

Varför dog Jesus på korset
Korsets kraft
Vårt dagliga bröd

Elvor & Janne
Vad är sanning?
Tidstecken

Western Wall
E-Sword
News that matters

I Kristus
Christian World News
Sola Scriptura

Myter & fakta

Framgångsteologi_1
Framgångsteologi_2
Främmande eld
Div. predikningar

Om mig

J E S U S
Middle East Media Research Institute
Biblisk festkalender
Israel
The Golden Report
Dolly Parton Ricky_Skaggs_1 Ricky_Skaggs_2 Ricky_Skaggs_3 Ricky_Skaggs_4 Alison_Krauss_1 Alison_Krauss_2 Cox_Family The_Martins Lynda_Randle Randy_Travis Maurice_Anderson Jeff_Newman Vince_Gill Jerry_Byrd Vestal_Goodman Dottie_Rambo
Photogalleri
Byabilder
Byforskning
Skicka mig ett Mail/Send me a mailJesus kommer snart

Matt 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?"
Matt 24:4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er.
Matt 24:5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.
Matt 24:6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.
Matt 24:7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.
Matt 24:8 Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.*
Matt 24:9 Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.
Matt 24:10 Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra.
Matt 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många.
Matt 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.
Matt 24:13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.
Matt 24:14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.
Matt 24:15 När ni då ser 'förödelsens styggelse',* som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det -

David Wilkersons budskap till Sveriges evangeliska kristna

Våren 2004 besökte David Wilkerson Filadefilakyrkan i Stockholm. Hans predikan var skarp och blev mycket uppmärksammad, i Sverige men också i andra delar av Skandinavien. Den citeras ofta i olika sammanhang, inte minst nu i samband med hans död, som en beskrivning av läget i svensk kristenhet. Här följer en sammanfattning.
Jag fick ett uppseendeväckande budskap från Gud när jag satt på hotellrummet för att förbereda mig inför det här mötet. Gud sa: 'Jag ligger i strid med den evangeliska kyrkan i Sverige.' Eftersom jag själv knappast har någon konflikt med kyrkorna i Sverige så blev jag förvånad och oförstående. Men jag kunde inte komma ifrån Guds krav på mig att framföra det här budskapet till de kristna i Sverige och Skandinavien. Jag bävar och känner mig förkrossad, och min avsikt är inte att sträcka upp er här i Sverige. Gud sa till mig att 'om du vågar framföra budskapet så kommer det att spridas över hela Skandinavien och en stor mängd människor kommer att lyssna uppmärksamt?' Gud säger till Sveriges kristna: 'Jag kan inte göra allt jag vill med er, eftersom vi är i otakt med varandra. Det beror inte på att ni har fallit i avfällighet eller ondska. Problemet ligger på en annan nivå: Sveriges kristna har gripits av apati och håglöshet ...' Jag kan uppleva hur de evangeliska kyrkorna i Sverige försöker gå till rätta med andra kristna i ert land. De anklagas för att sakna Guds kraft. Men det är inte rätt att göra så. Även de evangeliska kyrkorna har förlorat sin kraft på grund av håglöshet och passivitet. Ni har blivit för toleranta mot samhället och olika företeelser i ert land. Jag besökte Sverige på 1970-talet. Då såg det ut som om Gud försökte resa upp en ung, ny generation som profeter och evangelister. Men vart har denna generation tagit vägen? De borde i dag vara fullt sysselsatta med att vinna människor, men de har dragits in i välstånd och karriär - allt detta har gjort att de tappat gnistan. De var inte beredda att göra försakelser. I stället satsade man mest på att köpa prylar och sitta framför tv:n. I stället för att vara profeter så har ni blivit sprattlande marionetter som inte oroar någon! I dag lägger vi kristna många timmar i veckan på tv och teater, men hur mycket tid lägger vi på bön och arbete för människors frälsning? Vi vill inte bli störda och alltför berörda när vi kommer till kyrkan i dag. Jag har sett brinnande kristna som förr satsade allt på att nå ut med budskapet. De grät för sina barns frälsning. Men i dag sitter de framför tv:n och skrattar åt den underhållning som bjuds. Gud har gett församlingarna i Sverige en skörd att samla in. Men tyvärr innebär håglösheten bland de kristna att jobbet inte blir gjort. Alla samfund startade en gång i brinnande väckelser. Men i dag ruttnar 'säden' i våra lador. Den trampas ned i stället för att bli 'bröd'. Precis så här var det i Israel under profeten Nehemjas tid: trots massor av varningar från profeterna föll Jerusalem i ruiner. Folket satsade på sitt personliga välstånd i stället för att se till nationens bästa. Välstånd är ett problem för oss. Elden försvinner så lätt när vi får det bra materiellt. Receptet mot apati heter nöd för människors räddning! I USA fick vi en kraftfull varning den 11 september 2001. Det blev en milstolpe, men ändå verkar det som om varningen inte tog skruv. Vårt lands högmod har lett till att vi nu planerar ett ännu högre bygge än det raserade World Trade Center i New York! Sveriges kristna behöver sitt eget '11 september': nu måste unga män och kvinnor resa sig upp och säga ifrån: 'Nu räcker det - det måste bli en förändring ...' Gud vill ha profeter som kan visa var skiljelinjerna går mellan helighet och orenhet! Kyrkorna i Sverige är inte utraderade, men om håglösheten fortsätter att grassera så hamnar församlingarna till slut på ruinens brant: Vakna upp och ta kontroll över de onda makterna. Gud har något nytt i beredskap för Sverige, ja för hela Skandinavien! Utlys bön och fasta så att det här budskapet blir början på en förändring. När fastade du senast för ditt land, din församling, ditt äktenskap, dina barn? Låt inte det här budskapet till dig och de kristna i Sverige upplösas i ingenting. Sätt igång förändringsprocessen NU!"
Biblisk beskrivning av ändetiden (tiden för Jesu återkomst)
Mäniskorna:
Matt 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

Rom 1:29 De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska,
girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja.
Rom 1:30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld.
De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar,
Rom 1:31 är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa.
Rom 1:32 Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det.

2 Tim 3:2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära,
skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar,
otacksamma, gudlösa.

Kyrkan:
Luk 18:8 Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden? (antyder att stora delar av kyrkan kommer att ha avfallit)

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram.

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror .

Naturen:
Upp 16:8 Solen fick makt att bränna människorna med eld.

Upp 16:12 Eufrat torkar ut så att vägen bereds för kungarna från Östern.

Upp 16:21 Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår.

Matt 24:7 Och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

Fred/Krig:
Matt 24:7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike.

Mark 13:7 När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit.

Mat:
Matt 24:7 Och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

Ekonomi:
Luk 17:28 På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde.

Upp 18:15 Köpmännen som drivit handel med sådana varor och blivit rika genom henne, skall stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga , och gråta och klaga:

Israel:
Hes 38:14 På den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet .
Hes 38:15 Gog skall komma från ditt land längst uppe i norr, han själv och många folk med honom, alla ridande på hästar, en stor skara, en talrik här.
Hes 38:16 Gog skall dra upp mot mitt folk Israel likt ett moln för att övertäcka landet. I kommande dagar skall det ske. Jag skall låta honom komma över mitt land, för att hednafolken skall lära känna mig, när jag inför deras ögon bevisar mig helig på Gog.