Bibliska bevis

Denna avdelning är under construction och kommer följaktligen att växa i mån av tid

SKOTTSEKUNDEnligt Wikipedia är jorden 4.54 ± 0.05 miljarder år. Mellan 1972-2016 lades det till 27 sek på grund av att jordens rotation avstannar (vilkett allt gör som snurrar). Det innebär att vart 1.6 år måste det läggas till en sekund. Om man räknar med att jorrdens avstanning skulle vara linjär så har det lagts till ca. 2724000000,0 sek sen år 0. Numera så går det 86400sek/dygn. Rent matematiskt innebär det att Jorden snurrade 31528 gånger snabbare år 0 jämfört med idag. Även om avstanningen inte skulle vara exakt linjär så är det ändå högst osannolikt att jorden skulle vara 4.54 miljarder år gammal (utifrån den rotationshastighet den har idag) snarare talar det för Bibelns skapelseberättelse som utgår ifrån att jorden är ca. 6000år. Skottsekund
JÄTTARBibelhänvisning till jättar i den Engelska bibeln (KJV)
1Mo_6:4, 4Mo_13:33, 5Mo_2:11, 5Mo_2:20
5Mo_3:11, 5Mo_3:13, Jos_12:4, Jos_13:12
Jos_15:8, Jos_17:15, Jos_18:16
SLUTSATS: Ytterligare ett bevis på att bibeln är sann. 
Jättar
BIG BANG Enligt termodynamikens första huvudsats är denna TEORI omöjlig eftersom energi varken kan skapas eller förstöras och att värme är en form av energitransport. I vart fall så måste man med denna förklaringsmodell kunna komplettera med var all energi kommer ifrån.
SLUTSATS: Det förutsätter en skapare med resurser långt bortom vår fattningsförmåga som kan skapa all denna energi ur ingenting.
Wikipedia /
UTVECKLINGSLÄRAN Skadliga mutationer uppkommer i så mycket större antal än de mutationer som kan anses ha någon positiv effekt alls, att det till och med är svårt att rita ett diagram som visar förhållandet mellan dem. DNA-bokstäver eller gener kan inte urvalet komma åt (selektera) enskilt, utan det är bara hela individer som selekteras. eftersom varje individ har ett stort antal gener och ännu många fler DNA-bokstäver. Detta innebär att för varje eventuell enskild "positiv mutation" så följer det alltid med mängder med skadliga mutationer, och effekten av dessa kommer då att totalt överskugga den eventuella "bra" mutationen, eftersom det naturliga urvalet inte kan "välja ut" den bra mutationen och samtidigt välja bort de skadliga mutationerna, utan bara ser den sammansatta effekten. Det blir alltså inte någon positiv effekt kvar att selektera för! Nya mutationer uppträder dessutom i alltför stort antal per individ och generation för att naturliga urvalet ska hinna rensa bort alla dåliga mutationer. Här behöver man själv tänka efter: Om det uppstår mutationer i hälften av alla djur som föds på en generation (mutationer som alltså i princip alltid är skadliga), då skulle hälften av alla djur i varje generation måsta dö för att hålla borta de skadliga mutationerna. Redan det vore bisarrt, men redan redan vid 1 mutation per individ och generation, går det inte längre ens teoretiskt sett att rensa bort alla skadliga mutationer!
SLUTSATS: Det måste rimligtvis betyda att en skapare (inteligens: GUD) står bakom och det stämmer med att han är den han säger sig vara.
DNA-molekylen DNA-molekylen byggs upp av fyra olika mindre molekyler. Dessa molekyler avläses och tolkas som en kod, som vilket språk som helst, t ex morsealfabetet. Tack vare att denna avläsning och tolkning sker kan allt levande byggas upp. Sådant som är fullständigt beroende av varandra, men uppkommer helt oberoende av varandra, som är lagrat i informationsbärande koder som skall tolkas, kan inte uppkomma av sig självt. Bara en redan befintlig intelligens kan göra sådant - skapa ett kodat språk, skapa en mekanism som kan tyda precis just den koden och uttrycka den i handling, samt framskapa information till hur allt skall fungera i den enklaste cellen, lagrat som information med just den koden.
SLUTSATS: Det måste rimlien betyda att en skapare (inteligens=GUD) står bakom, eftersom något sådant omöjligen kan uppstå/vidmakthållas planlöst.
DNA molekylen
EXODUS En av många länkar som belyser ISRAELS uttåg ur egypten på ett nytt sätt, som bygger på den forskning som gjorts på senare tid EXODUS
MOSES & Exodus 1 Forskningsresultat omkring Israels liv i Egypten samt uttåg ur fångenskapen MOSES & Exodus 1
MOSES & Exodus 2 Forskningsresultat omkring Israels liv i Egypten samt uttåg ur fångenskapen MOSES & Exodus 2
MOSES & Exodus 3 Forskningsresultat omkring Israels liv i Egypten samt uttåg ur fångenskapen MOSES & Exodus 3
MOSES & Exodus 4 Forskningsresultat omkring Israels liv i Egypten samt uttåg ur fångenskapen MOSES & Exodus 4
MOSES & Exodus 5 Forskningsresultat omkring Israels liv i Egypten samt uttåg ur fångenskapen MOSES & Exodus 5
MOSES & Exodus 6 Forskningsresultat omkring Israels liv i Egypten samt uttåg ur fångenskapen MOSES & Exodus 6
Var kommer Gud ifrån? En förklaring till var Gud kommer ifrån. En utläggning av Dr. Kent Hovind Var kommer Gud ifrån?