Profetior

Hes_3:18 "Hes 3:18 När jag säger till den ogudaktige: Du ska dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då ska den ogudaktige dö i sin missgärning, men jag ska utkräva hans blod av din hand."

Är det rimligt att tänka sig att Herren varnar oss idag? Personligen tror jag det, inte minst med tanke på vad Jesus säger i Mat 24:4. Detta bibelställe upplever jag som särskilt aktuellt idag. Därför borde det vara fullt tänkbart att Herrens profeter kliver fram idag. Må därför inte följande bibelord gälla oss.

Apg_7:52 "Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade den Rättfärdiges ankomst, och nu har ni förrått och mördat honom"

90-årig norsk kvinnas syn om tiden före Jesu återkomst En kvinna i Etnedal, Valdres fick 1968 en syn som handlar om framtiden, Jesu återkomst, det tredje världskriget och tiden som skulle föregå detta kriget. Emanuel Minos berättade på ett möte i Malmö Valdres
Bill Stenberg Profetia (1999) om att avfallet i Sverige kommer att tillta Avfall
David Wilkerson Allvarligt budskap till Sveriges kristna 2004 Avfall
Det kommande avfallet Ett framtidsperspektiv i bibelns ljus Biblisk profetia
Lyssna till Guds varningar Budskap framburet av pastor Carter Conlon (David Wilkersons efterträdare i Times Square Church i New York) i en mötesserie i Canada 1990 Carter Conlon
Tänkvärt ifrån Bibelfokus Lennart Jaretegs tankar omkring det avfall som vi ser ibland Svensk kristenhet Bibelfocus
Ove Lindeskär Predikan med rubriken "Den sista tiden" Ove Lindeskär