BED FÖR VÅRT LAND

Till dig som bekänner dig till tron på Jesus Kristus Guds sån Läs även denna länk Situationen för vårt land är allvarlig, detta gäller inte främst välfärden och sådant man kanske först tänker på. Krisen är av andlig natur och består i att vi som Guds folk har avfallit från det kristna arv vi ärvt från våra fäder. Vi som är äldre kan intyga att Sverige varit ett välsignat, tryggt och rikt land som bildligt flutit av mjölk och honung, Vi kan numera börja se symtomen av detta förfall omkring oss i form av otrygghet på olika sätt (Ekonomiskt, socialt, politiskt, en kyrka utan andlig kompass etc.). Ett problem är att detta avfall snarare eskallerar än avtar. Ansvaret som det andliga ledarskapet bär är stort eftersom ledarna är normgivare i vårt samhälle på ett speciellt sätt och det tragiska/farliga är att man ofta inte inser detta och man besinnar inte att Gud är helig. Gjorde man det skulle man göra avbön och varna för alla villfarelser och avsteg ifrån Guds ord som man idag anammar (tänker på läror som inte har stöd i bibeln såsom yoga och andra hinduiska läror, new age, katolicism, islam, Hagins läror, ersättningsteologi, new wine, oneness, mindfullnes etc. som alla appelerar till egot) och kalla samman Herrens folk till omvändelse vid korset och själva klä sig i säck och aska precis som Israels folk gjorde i Nehemja bok kap. 9 & 10. Alla bär vi dock ansvar för vårt folks avfall (mig själv inräknad) ifrån den Gud som av nåd hållit sin skyddande hand över vårt land.
Därför vill jag själv gå inför vår far i himmlen och i Herren Jesus Krist namn bekänna mina egna och vårt folks synder eftersom det inte finns någon annan väg som är framkomlig för oss som land och folk, där våra kommande generationer skall leva (om Herren dröjer). Vi som Guds folk har inte varit saltet i föruttnelsen, vi har mestadels sökt att för egen del konsumera Herrens välsignelser i stället för att gå ut till en värld som faller sönder i brist på det sanna evangeliet. Jag ber att dommen över vårt land skall bli mild, inte för att vi skulle förtjäna det men på grund av hans nåd och barmhärtighet och hans eget ord i Jeremia 18:8.
Jer 18:8 "men om då det folket omvänder sig från det onda väsende mot vilket jag vände mitt hot, så ångrar jag det onda som jag hade tänkt att göra dem".
Läs även Nehemja 9,10
Till dig som bekänner dig till tron på Jesus Kristus Guds sån Alvarligt budskap till Sveriges kristna Lyssna på detta budskap, eftersom jag med många andra kristna upplever så starkt att vårt land befinner sig i det sista stadiet innan katastrofen. Inse att det finns nu bara en väg att gå om vi vill rädda vårt land och folk och det är ner på knä och ropa till himmelens Gud om nåd och förbarmande, precis som våra fäder gjorde. Dom förstod att denna världen är förlorad och därför omvände dom sig i ödmjukeht vid korset under tårar. Det är vår enda changs.

Följderna av avfall

Förstockelse Jes_6:10
Förbannelse: 2Mo_34:7, 4Mo_14:18, 5Mo_5:9, 5Mo_28:16-20
Skräck: 3Mo_26:16, 4Mo_24:8
Förödmjukelse: 5Mo_28:37, 43-68, Psa_78:61
Sjukdom: 3Mo_26:16
Missväxt: 3Mo_26:16, 5Mo_28:24, 5Mo_2838-40, 42, Hag_1:11, Jes_6:11
Svält: Hes_14:13, Hes_14:21, 5Mo_28:17
Krig/Invasion: 3Mo_26:17, 5Mo_28:25, Hes_14:21, Psa_78:62
Kvinnorov: 5Mo_28:30, Jer_6:12
Slaveri: 5Mo_28:41, Psa_78:61
Ingen tillväxt: 3Mo_26:20
Dålig ekonomi: Hag_1:6,
Vilddjur: 3Mo_26:22, Hes_5:17, Hes_14:21,
2Ku_17:25-26, Mal_3:11
Pest, sjukdom: 3Mo_26:25. Hes_14:21,
5Mo_28:21-22, 5Mo_28:27
Otrygghet, förvirring: 3Mo_26:26, 3Mo_26:31, 2Kr_15:5, 5Mo_28:28-29 (Fysisk, psykisk)
Ödeläggelse: 3Mo_26:31-32, 5Mo_28:29, Jes_6:11-12
Emigrering: 3Mo_26:33, Neh_1:8
Fiendefolk tar över: 2Ku_17:24, Jer_6:12, 5Mo_28:30-33, 5Mo_28:36-37, 5Mo_28:49-57
Villoläror: 2Ku_17:41
Försagdhet: 3Mo_26:36

Välsignelsen av att följa Gud

Välsignad bland folken: 5Mo_28:1, 5Mo_28:7-10, 5Mo_28:13
Städerna skall blomstra: 5Mo_28:3
Välsignat lantbruk: 3Mo_26:4-5, 5Mo_28:4, Ord_3:10
Rik avkomma: 3Mo_26:9, 5Mo_28:11(Barn, boskap, gröda)
Fred: 5Mo_28:7
Frid och ro: Jer_6:16
Frid i landet: 3Mo_26:6 (Inga vilddjur, Inget våld)
Gudsnärvaro: 3Mo_26:12
Föra hem folket: Neh_1:9
Jer 18:8 "men om då det folket omvänder sig från det onda väsende mot vilket jag vände mitt hot, så ångrar jag det onda som jag hade tänkt att göra dem".
Läs även Nehemja 9,10